Przyczepy i naczepy

Przyczepy i naczepy

PRZYCZEPY, NACZEPY

Tradycyjnie na samym początku przeglądu technicznego przyczep, naczep sprawdzane są tablice rejestracyjne, a więc sposób ich zamocowania, podświetlenie widoczności i oznaczenia. Następnie potwierdza się zgodność numeru VIN z zapisem w dowodzie rejestracyjnym przyczepy oraz na tabliczce znamionowej. Później ocenia się stan kół i osi przyczepy, ogumienia, zawieszenia oraz układ sterowania hamulców. Następny etap to weryfikacja działania świateł oraz pomiar siły hamowania na urządzeniu rolkowym. Zatem kontroluje się te elementy i podzespoły, które mają bezpośrednie i pośredni wpływ na bezpieczeństwo. Warto również nadmienić, iż przyczepy o DMC do 750 kg nie podlegają corocznym badaniom technicznym.

Aby wykonać badania techniczne przyczepy ciężarowej ADR — cysterny niezbędne są wymagane dokumenty: dowód rejestracyjny, protokół z TDT oraz świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu z TDT, oraz świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, oraz zaświadczenie na układ ABS. Badanie polega na sprawdzeniu warunków technicznych, które musi spełnić cysterna ADR.

X