BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODÓW A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODÓW A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Czy badania techniczne pojazdu są konieczne?

Tak!. O obowiązku kontroli stanu technicznego pojazdu mówi ustawa „Prawo o ruchu drogowym” (DzU nr.98 z dnia 19.08.1997r.). Zawiera ona uregulowania dotyczące systemu organizacji stacji kontroli pojazdów i przeprowadzanych w nich badań technicznych pojazdów.

badanie techniczne krosno

Po co te badania?

Najważniejszym celem istniejącego systemu badań technicznych jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania pojazdów drogowych z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Badanie techniczne pojazdu polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym, określonym w Ustawie i rozporządzeniu.

Kto i kiedy?

Zapisy zawarte w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” nakładające na właściciela pojazdu obowiązek przedstawienia go do badania technicznego w ustalonych terminach i przypadkach:

– okresowe badanie techniczne pojazdu przed I-szą rejestracja w RP

– okresowe badanie techniczne

– dodatkowe badanie techniczne.

Okresowe badanie techniczne pojazdów przeprowadza się corocznie z wyjątkiemwyjątkiem samochodu osobowego i samochodu ciężarowego o dop. masie całk. nieprzekraczającej 3,5 t., motocykla lub przyczepy o dop. masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., w których badanie wykonuje się przed upływem 3 lat od daty I-szej rejestracji, a następne badanie nie później jak 5 lat od daty I-szej rejestracji, jednakże nie dłużej jak 2 lata od daty poprzedniego badania technicznego. A kolejne badania techniczne wykonuje się już w okresach co 1 rok od daty badania. Podobnie wydłużone terminy ważności badania technicznego mają ciągniki rolnicze i przyczepy rolnicze oraz motorowery. W ich przypadku okresowe badanie techniczne wykonuje się przed upływem 3 lat od daty I-szej rejestracji, a kolejne badania przeprowadza się przed upływem każdych kolejnych 2 lat od daty wykonania badania technicznego.

Gdzie?

Do przeprowadzenia badań technicznych mogą być upoważnione jednostki, które spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu określającym wymogi co do wyposażenia i warunków lokalowych oraz dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zgodnie z rodzajem badań technicznych, do których uprawniona jest stacja.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na jakość badań technicznych jest poziom wyszkolenia kadry diagnostów. Pracownicy stacji kontroli pojazdów, którzy wykonują badania techniczne, powinni posiadać odpowiednie uprawnienia wydawane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kwalifikacyjnego i udokumentują odpowiednie doświadczenie zawodowe w szczególności w dziedzinie techniki samochodowej.

Czy wiesz że:

Usterki techniczne pojazdów są jedną z trzech najczęstszych przyczyn kolizji drogowych
Przyczyną kolizji spowodowanych usterkami technicznymi pojazdów była najczęściej:

  • niesprawność układu hamulcowego – (ok. 30%),
  • nadmiernie zużyte ogumienie – (ok. 25%)
  • usterki świateł pozycyjnych – (ponad 12%).
X