Badanie samochodu z instalacją gazową – Krosno

Badanie samochodu z instalacją gazową – Krosno

Badanie samochodu z instalacją LPG/CNG i LNG.

Samochody wyposażone w instalację gazową- LPG/CNG i LNG wymagają odpowiedniego badania, przeprowadzanego co rocznie wraz z okresowym badaniem technicznym pojazdu. Kontrola stanu technicznego pozwala na ocenę „ kondycji” elementów instalacji, a także przyspiesza wykrycie ewentualnych usterek. A przede wszystkim szczególną uwagę zwraca się na nieszczelności, które mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Kontrola szczelności połączeń instalacji gazowych zalecana jest także po naprawach, czy wymianach filtrów gazowych.

Zakres usług.

Nasza stacja wykonuje kompleksowe badania samochodów z instalacjami LPG/CNG i LNG. W trakcie wizyty prowadzony jest przegląd instalacji gazowej do przeprowadzenia którego należy przedstawić protokół i decyzję na zbiornik lub butle wydana przez Dyrektora transportowego Dozoru Technicznego. Decyzja wraz z protokołem potwierdzająca sprawność zbiornika lub butli musi być ważna, co najmniej w dniu badania technicznego. Przy tej okazji należy wspomnieć, co w sytuacji, gdy pojazd wyposażony w instalacje do zasilania gazem ulegnie wypadkowi. Takie zdarzenie nakłada na właściciela lub posiadacza pojazdu konieczność przedstawienia zbiornika, lub butli do NadzwyczajnegoNadzwyczajnego Badania w jednostce TDT, po przeprowadzeniu pozytywnie takiego badania, wydawana jest nowa decyzja.

Podczas badania, kontroli poddawane są:

-szczelność instalacji gazowej
-zgodność oznakowania homologacyjnego elementów instalacji
-stan techniczny zbiornika lub butli
-okres sprawności zbiornika lub butli na podstawie decyzji dyrektora TDT
-poprawność działania elementów instalacji do zasilania gazem
-poprawność montażu, przede wszystkim z uwagi na wymaganą minimalną odległość od układu wydechowego
-niedozwolone przeróbki instalacji gazowej
-pomiar emisji spalin na paliwie bazowym i paliwie gazowym (LPG/CNG i LNG)
-poprawność oznakowania pojazdu, w przypadku AUTOBUSU dodatkowo zasilanego gazem.

Rzetelne badania.

Nasza stacja posiada nowoczesne wyposażenie, dzięki któremu możemy wykonywać fachowo przeglądy pojazdów wyposażonych w instalacje LPG/CNG i LNG. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia badań technicznych samochodów z instalacją gazową.

Stacja Kontroli Pojazdów Panmar – badanie samochodu z instalacją gazową — Krosno – zachęcamy do wybrania naszych usług !

X