Pojazdy zabytkowe

Pojazdy zabytkowe

BADANIA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

Przystępując do badania technicznego pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznym Klient powinien przedstawić następujące dokumenty:

  • decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzającą wpis do ewidencji.
  • wniosek co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi.
  • zdjęcia pojazdu z czterech stron o formacie 13×18 lub 10×15

Badanie polega na sprawdzeniu pojazdu pod względem oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego — zgodnie z warunkami technicznymi dla pojazdu zabytkowego

Po przeprowadzeniu badania diagnosta wystawia odpowiednie zaświadczenia, na podstawie których pojazd może być : motorower, motocykl. samochód, przyczepa, ciągnik rolniczy. I u nas można zrobić badanie takiego pojazdu. Przeprowadzamy także badania pojazdów zabytkowych sprowadzonych z zagranicy. Teraz często są to pojazdy sprowadzane z USA.

X