Motocykle

Motocykle

Motocykle

Do badania technicznego motocykl należy przedstawić diagnoście dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego braku kartę pojazdu lub pokwitowanie z policji. Po sprawdzeniu danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym diagnosta sprawdzi, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w ustawie” prawo o ruchu drogowym”

Podczas badania technicznego diagnosta skontroluje więc:

  1. analizę spalin
  2. układ hamulcowy — wzrokowo, na urządzeniu rockowym
  3. zawieszenie i elementy z nim związane
  4. oświetlenie pojazdu wraz z ustawieniem świateł
  5. ogumienie
  6. w razie konieczności poziom hałasu
X